Kamis, 15 November 2012

Sejarah Kelas X Bab 1

Rangkuman Sejarah Bab 1 Kelas X "Hakikat Ilmu Sejarah"

Hello Historian....
 • Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia
 • Kata sejarah berasal dari :
  1. Bahasa Arab : Syajarotun, yang berarti pohon
  2. Bahasa Inggris : History, yang berarti masa lampau umat manusia
  3. Bahasa Jerman : Geschict, yang berarti sesuatu yang telah terjadi
 • Tiga aspek sejarah :
  1. Masa lampau : Merupakan fakta yang kekal dan abadi, tidk pernah berubah, serta selalu dikenang dan dibuatkan catatan
  2. Masa kini : Untuk dipahami setiap peristiwa sejarah dan bertujuan agar suatu peristiwa sejarah tidak terulang untuk kedua kalinya dalam peristiwa yang sama
  3. Masa yang akan datang : Peristiwa sejarah dapat dijadikan pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berguna dan lebih berhati-hati, serta bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan
 • Peristiwa sejarah merupakan :
  1. Peristiwa yang abadi : Peristiwa sejarah merupakan peristiwa yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa dalam kehidupan manusia
  2. Peristiwa yang unik : Hanya terjadi satu kali dan tidak akan terulang untuk kedua kalinya
  3. Peristiwa yang penting : Dijadikan momentum atau peringatan karena mempunyai arti dalam menentukan nasib hidup orang banyak
 • Bermacam-macam sejarah menurut jenisnya :
  1. Sejarah sebagai peristiwa : Fakta-fakta kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau
  2. Sejarah sebagai kisah : Sejarah sebagai hasil penelitian oleh para ahli sejarah
  3. Sejarah sebagai ilmu : Pengetahuan tentang masa lampau yang disusun secara sistematik
  4. Sejarah sebagai seni : Sejarah sebagai petunjuk moral bagi para pembaca sehingga dalam penulisannya memerlukan seni tersendiri
 • Sejarah sebagai syarat sebagai ilmu :
  1. Sejarah memiliki objek kajian, yakni kejadian
  2. Memiliki suatu metode yang mampu menghubungkan bukti-bukti sejarah
  3. Kisah sejarah tersusun secara sistematis berdasarkan peristiwa awal kejadiannya
  4. Kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber yang disusun secara rasional, tidak boleh ditambah atau dikurangi
 • Periodisasi adalah pembabakan sejarah dalam waktu yang digunakan untuk mengetahui peristiwa sejarah
 • Kronologi : Penyusunan sejarah berdasarkan urutan waktu
  Kronik : Catatan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa sejarah
  Kronologi sejarah : Penyusunan peristiwa menurut atau sesuai urutan kejadian yang didasarkan pada urutan waktu
 • Kegunaan sejarah :
  1. Kegunaan edukatif : Sejarah memberi pelajaaran pengalaman yang pernah dilakukan pada masa sekarang atau sebelumnya
  2. Kegunaan inspiratif : Kisah sejarah memberi ilham, inspirasi kepada para pembaca dan pendengarnya
  3. Kegunaan rekreatif : Sejarah sebagai kisah dapat memberi hiburan yang segar, rasa kesenangan, dan rasa estetis
  Sumber : http://historysmadda.blogspot.com/2012/07/rangkuman-sejarah-bab-1-kelas-x-hakikat.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar